Зад Централна баня, на ул. „Искър“ No 2, расте вековна черница, чиято възраст е изчислена с Преслеров

свредел от Първан Байкушев и Т. Брънеков през 1971 г. В лабораторията на ботаническата катедра при

тогавашния Висш лесотехнически институт е установена възрастта й – 228 години.

За вековната черница се знае, че е единственият останал ням свидетел на историята и живота на хаджи

Мано -влиятелен софийски чорбаджия, подпомагал дейността на Вътрешната революционна организация,

основана от Левски през 1869 г. Хаджимановият хан се е намирал досами черницата и е бил център за срещи

на търговците по онова време. Легендите разказват, че в хана често е отсядал Апостола при идванията си в

София.