Ботаническата градина на СУ „Св. Климент Охридски” е първата ботаническа градина в България. Създадена е през 1892 г. от видния учен Стефан Георгиев, който е първият български професор по ботаника. На откриването й, в центъра на градината е засаден летен дъб, в корените на който цар Фердинанд поставя златна монета. В момента градината разполага с около 1500 растителни вида. Тук може да се види вековен летен дъб и ясен.